Referat af Generalforsamling 2024.

Referat Generalforsamling.

Som Dirigent blev Per Lind Lassen valgt, som kunne konstatere at den var lovlig varslet, så han gav ordet videre til Formanden som aflagde dette års Beretning.

Næste punkt var kontingent som bestyrelsen foreslog uændret, det blev vedtaget.

Kasseren fremlagde årets regnskab, der viste et overskud på 7.100 kr. Der var ingen der havde noget til dette.

Indkomne forslag her var der forslag fra Bestyrelsen om at nedlægge vore Vandrepokaler da det er blevet alt for dyrt at få dem graveret med tekst (kostede 8.000 kr), i stedet vil der blive indkøbt, en ny pokal til hver gruppe på udstillingen, med fugleart og navn på dens sokkel, dette ville kunne gøres for under den halve pris.

Ligeledes skulle der ændres i Udstillingsreglerne for dette. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

På valg var Ole Simonsen og Lars Peter Andreasen, som blev genvalgt til Bestyrelsen.

Som suppleanter var der også genvalg til Kim Christensen og Leif Thimm.

Som Revisorer var der genvalg til Bjarne Nielsen og Hans Højer, og som suppleanter valgtes Kai Gulborg og Per Lind Lassen.

Under eventuel valgte man dette års fugle som er for krumnæb Dværgpapegøjer og for spidsnæb blev det Mågefinker.

Bestyrelsen har påtænkt et Fuglemarked til afholdelse i maj måned, såfremt der ikke er veterinære regler som vil spænde ben for det.

Aktivitetskalender 2024.

februar 27. tirsdag 19,00 Foredrag om kanarier v/ Peer Nielsen, Hjørring i Klublokalet


marts 26. tirsdag 19,00 Foredrag om småfugle i australien Esben Elmer, Århus i Klublokalet


april 27. lørdag 9,00 Volieretur Ikke på plads Hjørring

'

maj 23. torsdag 19,00 Volieretur Per Lind Lassen, Milbakvej Sulsted

       26. søndag  Fuglemarked i Klublokalet


juni 22. lørdag 8,00 Nordisk Dyrepark, Hornum Lillemøllevej 32 og Støvring Dyrefoder


Ændringer forbeholdes.

Ombygning af bolig

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

SKADEFINKERNE.

Amauresthes og Spermestres

Kæmpeskadefinken, Amauresthes fringilloides, findes over store dele af Afrika, og der er praktisk taget ikke raceforskelle. I nogle egne kun sparsomt. Efter årstiden følger den i nogen grad landområderne med dyrket ris, de æder ligeledes græs og andet urtefrø så vel som insekter og larver.

Kønnene er praktisk taget ens, skønt hunnerne ofte er kortere og ofte heller ikke så tydeligt tegnet på ryggen eller har så langt et næb. Hele hovedet, nakken og struben har et glinsende sort (blåligt) skær. Kappen, ryggen og vingerne er brune. Nogle af fjerene på den øverste del af ryggen har lysebrune spidser og, hvad pedanten ville beskrive som længdegående lineare skaftestriber. Partiet neden for struben er hvidt (varierende i renhed); flankerne er sorte ved låret adskilt med et brunt blad.

Det hvide når helt ned til underhaledækfjerene. Overnæbbet er sort, undernæbbet gråblåt. Regnbuehinden er meget mørkebrun.Det skarpe og lange, særdeles kraftige næb alene, ville adskille denne fugl fra dens nære og små slægtninge i Spermestes gruppen. Den er langt større, 12-13 cm. lang. Afdøde dr. Hopkinson kendte den særdeles godt fra Gambia og på et tidspunkt stødte han på den i tusindvis i nærheden af Bathurst, og han så dem ofte i fuglefangernes bure. Nu til dags passer dette ikke mere og disse fugles vandringer kan forårsage, at de i nogle egne er sjældne. Det er bevist, de strejfer rundt efter, hvor de kan finde deres føde, og at de påvirkes af tørre perioder eller forskellige arter af dyrkede planter, der kan ødelægge deres naturlige foder. Disse bevægelser er noget ganske andet end de periodiske vandringer. Sandsynligvis bygger de i nogle egne, deres uordentlige spurvelignende reder højt oppe i mangotræerne eller i palmebregnens stammer. I Østafrika er den ofte blevet fundet ynglende i bambuskrat. Den lægger sjældent mere end ter eller fire æg. R. E. Moreau (det handler om Tanganyika-distriktet) omtaler, at rederne er anbragt i unge Conifers og tilføjer, at da han opmadede nogle halvt flyvefærdige fugle, åd de nogle og tyve kogte riskorn og en lille smule æg hver time og viste lyst til redebygning på ungestadiet; da de var 8 uger gamle havde de sorte hoveder.

Resten kan ses i vores Medlemsblad.

 


Del siden