Referat af Generalforsamling 2023.

Referat Generalforsamling.

Der var mødt 20 medlemmer op til den Ordinære Generalforsamling i Klublokalet.

Som Dirigent blev Per Lind valgt, og han gennemgik dagsordenen uden de store problemer. Formandens beretning og Kasserens regnskab blev begge godkendt, og valg til bestyrelse var der genvalg til Finn, Egon og Helle. Til suppleanter blev der også genvalg til Kim og Leif. Revisorer er stadigvæk Bjarne og Hans og suppleanter blev Kai og Per.

Bestyrelsen havde bedt om lidt rettelser i vedtægterne, som man enedes om og godkendte.

Under eventuel blev dette års fugle fundet, og det blev for krumnæb Undulater og for spidsnæb var det Kanariefugle.

Bestyrelsen foreslog at Per Hansen blev Æresmedlem af Foreningen.

det var alle fremmødte enige i, sammen med et stort bifald.

Aktivitetskalender 2023.


Februar den 28. kl. 19,30 Foredrag / Rejsebeskrivelse m/ Jens Peter K. Jensen  i Klublokalet.


Marts den 28. kl. 19,30 Foredrag om Undulaten m/ Bjarne Christiansen i Klublokalet


April den 27. Kl. 19,00 Volierebesøg hos Per Lind Lassen Hadsundlandevej 495 Gistrup

.

Maj den 24. kl. 19,00  hos Louise & Esben med Krybdyr Korsholmvej 17 Fjerritslev


Juni den 17. kl. 8,00 Volieretur hos Thy/Mors.

August den 26. kl. 7,00 Sommerudflugt til Holstebro.
Denne liste er foreløbig og kan ændres hen af vejen.

Ombygning af bolig

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

 

Lidt om Hvidhovedet Nonne

Rita Søltoft

Her er en lille beretning om mine oplevelser med Hvidhovedet Nonne, den har været kendt  i fugleholdet i masser af år; men man hører forholdsvis sjældent om den.

Jeg fandt mine notater i en skuffe, hvor de har ligget nogle år og fik lyst til at gøre artiklen færdig og her er så hvad der kom ud af det.

Det er ikke det store farveorgie der præger den men alligevel en køn lille fugl, med den kastanjebrun krop og det gråhvide hoved og hals. Den holder altid sin fjerdragt i perfekt stand og der er en vis stilig værdighed over den. De kan som nye virke ret sky, men kender de først deres omgivelser, er de rolige, tillidsfulde fugle, men mister dog aldrig deres lidt reserverede væsen. Det er, som alle nonner i øvrigt, en meget social fugl, der ikke befinder sig godt alene, den skal holdes mindst parvis, men gerne i mindre flokke. Her vil man se flokadfærden, hvor fuglene følges til foderet, bader sammen, udfører fjerpleje ja, i det hele altid er i nærheden af hinanden. De har et lille, klart kontaktkald, der høres næsten konstant, bortset fra nar fuglene hviler. Jeg kan huske min mands kommentar, til mine.første nonner - hvad er det for en flok små telegrafister du har anskaffet dig og dette navn har fulgt dem her i familien tele graflsterne! Jeg havde den i flere år, inden det lykkedes at få den til at yngle, og det lykkedes først da jeg fik samlet en lille flok, hvor fuglene selv kunne danne par. Der er ikke nogen særlig forskel mellem kønnene, men hannerne har generelt lidt lysere hoved, medens hunnerne har en tendens til at være mere brunlig grå, især på nakken, men et sikkert tegn er det ikke, man kan også opleve et par, hvor hunnen er den lyseste.

De er absolut fredelige overfor andre fugle og trives fint i en blandet flokmed småfugle, og de kan ikke finde på at terrorisere, hverken deres egneeller andre fugle.Kun hannen synger og når et sympati par opsøger hinanden - hannen forat synge for den udvalgte, de sidder sammen, hunnen ofte lidt mindre opretend hannen, lidt ”smånusseri” indbyrdes kan ses, men det gør nonnergenerelt ikke meget ud af, et sikkert tegn på et par er, når to fugle sammeninspirerer en rede mulighed.Man skal dog ikke være sikker på, at de vil yngle, bare fordi de bygger enrede, måske bruger de den blot til at sove i.

Er der reder til rådighed, vil nonnerne ofte bruge dem til overnatning,ellers tilbringer de natten i et fredeligt hjørne øverst i volieren, hvor heleflokken samles.Der kan sagtens være flere ynglepar sammen, men parrene foretrækkernogen afstand mellem rederne 1-1,5 m og forsvarer et lille territoriumomkring disse på ret fredsommelig vis, jag har aldrig oplevet at de skaderhinanden. Den mest harmoniske yngleflok får man med lige mange hannerog hunner.


Resten af artikkel kan læses i Medlemsnyt.

Del siden