Skovsgaard den ,25 januar 2014.

Frit referat fra regionsmøde afholdt af Jammerbugt Fugleforening

Der var repræsentation fra 7 ud af 11 foreninger, der var afbud fra Frederikshavn, Mariagerfjord og Vesthimmerlands fugleforeninger. Nordjyllands fugleforening har meddelt at de ikke ønsker at deltage mere.

 

Formanden for jammerbugt, Finn Pedersen bød velkommen, og en særlig velkommen til formanden for Limfjorden som også er formand i LDF. Der efter gik man over til første punkt på dagsorden som Var præsentation af deltagerne, og efterfulgt af en runde med debat af året der er gået i foreningerne.

Nordvestjysk melder om  stabil  medlemstal  på ca. 60, men efterlyste ny avlere. Deres udstilling bestod af ca. 125 numre, og havde et besøgstal på ca. 250. Til medlemsmøder normalt godt  fremmøde,   ca. 25-30 pr. gang

Skive har ca. 50  medlemmer,  deres udstilling var besøgt af ca. 2000, men det skyldes sikkert at det holdes ved en plantehandel , der laver nogle tiltag samme weekend. Der er fri entre men det giver til gengæld et stort salg af lodder i tombola, ca.  4400 stk.  I år havde man lavet et børnedyrskue, med præmie til alle der kom med deres fugl.

Thy/Mors har ca. 40 medlemmer. Har med held lavet fælles møde med Skive, med god fremmøde. Udstilling holdes i sal ved landbrugsskole som kommunen stiller til rådighed gratis, derfor gratis entre. Der var ca. 125 numre og så havde man udstilling af Fuchsiaer, besøgende som normalt.

Limfjorden har ca. 58 medlemmer, har haft et stille år da der mangler hænder til det praktiske. Udstilling med 113 numre, men et dårligt besøg, sikkert pga. dårlig annoncering mv. Det er gået ned af  bakke, sikkert fordi man ikke har PLL. Volieren som samlingspunkt og dermed kontakt til ny medlemmer.

Hjørring har ca. 75 medlemmer, og melder om fint fremmøde til aktiviteter, ca. 25-30 pr gang. God udstilling med ca. 100 numre og et besøgstal på ca. 500 .  Kunne godt bruge lidt nye medlemmer.

Ringkøbing-Skjern har ca. 65 medlemmer. Vil gerne arrangere tur til Walsrode, men har for dårlig tilmelding, og vil gerne foreslå en samlet tur. De er ved at indhente tilbud på bus og vil vende tilbage. Har med god tilslutning lavet voliere tur en fredag, med et par besøg og afslutning med grillaften, også en tur til grænsen og besøg ved fuglefolk på returvejen var der god tilslutning til. Til udstillingen var der 120 numre og et besøgstal på ca. 200,vil eventuelt prøve at flytte udstillingen til anden by,  for evt. bedre besøgstal, har ingen hal leje, overskud ved tombola og cafe. Foreningen har lavet ny hjemmeside, som er lavet af proff.  Men redigeres efterfølgende af foreningen selv. Blad sendes elektronisk, men dog som tryk til dem som ønsker dette. Har en ide om at sende SMS advisering til medlemmer før møder. Har haft et rigtigt godt møde om havens fugle med Leif Nord.

Jens fra LDF / Limfjorden kommenterede,  om der var entre eller ikke , betyder mindre for besøgstallet.

Jammerbugt har ca. 30 medlemmer heraf 5-6 juniorer. Medlemsmøder holdes, men det kniber med tilslutning, derimod er der stor tilslutning til møder med volierebesøg. Har derfor droslet lidt ned på brug af foredragsholdere, laver hyggemøder med Quizs mv. og har bla. foredrag af eget  medlem, fra hans tur som praktikant i fuglepark. Udstilling i hal med billig leje, 1000 kr. Ca. 120 numre og ca. 350-400 besøgende, overskud ved billet, tombola og annoncer i katalog. Overskud ca.10000 kr. Har vedrørende annoncering før prøvet med flayers  til omdeling, men det er et stort arbejde med omdeling, og har i år forsøgt med Facebook,  det er svært at måle men tror det virker. Vi havde en lille præmie til deltagere på Facebook, med en julefrokost på lokal hotel, delvis sponsoreret.

Lidt snak om annoncering, som er svært, særlig at få omtale i lokale aviser. Skive mener at brug af facebook på sigt vil være godt, og det var der enighed om. Ringkøbing havde monteret store reklameskilte på trailere og sat dem op ved indfaldsvejene til byen, på trailer, for at kommunen ikke skal pille dem ned. Jammerbugt bruger også store skilte , men opstille dem ved vejen, og har ikke haft problemer med kommunen.

Lille rygepause til Jens, mens resten tog en lille runde om LDF. Der mangler information om hvad der sker, selv om alle var enige om at LDF skulle have ro til oprydning. Alle husker sidste år hvor LDF var mødt med 3 mand og alt var godt og kørte som det skulle, for så 3 mdr. senere at kolapse helt med mange uheldige følger.

Jens redegjorde som formand for LDF, som han blev ved ekstraordinær generalforsamling i april, og det stod hurtigt klart at der var mange ting der skal ryddes op i. Omkring økonomi var der hævet store kørselsgodtgørelser i 2012, dette er ændret meget i 2013. Desværre ville den gamle formand ikke samarbejde og hævede bla. penge efter sin fratrædelse, dette verserer ved retten i øjeblikket, så han kan ikke sige noget om udfaldet, forventer afklaring i løbet af3-4 mdr.. Omkring ringsalget som den gamle formand stod for, var der også store problemer med at få udleveret, og da det skete med advokat hjælp, blev det leveret i stor uorden. Ringsalg er overtaget af Kristian, og efter et overskud i år forventes at priser kan reguleres lidt ned.  Bogsalget er overtaget af Frank og Michael i Hadsten, dette kører efter en ny model så foreningen ikke risikerer underskud. Den forrige bestyrer kan ikke helt redegøre for penge, der var en uoverensstemmelse på ca. 24000 kr. og dette ligger nu ved politiet. LDF efterlyser input fra foreningerne, som man ikke har hørt fra på noget tidspunkt, nu når foreningen kører skal bestyrelsen gerne have nogle retningslinier  at arbejde ud fra, det er jo foreningernes forening som Jens sagde.

Til  repræsentantskabsmødet som holdes på  Pejsegaarden i  Brædstrup har man fået en god pris , 200 kr. for mad til dem der vil have dette, ellers er det gratis at deltage.

Dansk Fuglehold har haft overskud på 122000 kr. og derfor er prisen sat ned til 500 kr.

LDF har lavet aftale om kønstest  med firmaet Bilefeldt,  og der vil blive lavet formular af LDF som skal  medsendes. Prisen bliver 11Euro, en besparelse på 3 Euro.

Vedrørende forsikring for foreningerne er dette nu helt på plads, og den dækker både materiel og ansvar, både ved opbevaring, opstilling og for publikum

Spørgsmål.  Ringkøbing siger at mange spørger, hvad  får vi for de 100 kr. til LDF.  Svar:  bla. får man forsikring , som er ca. de 40 kr. ligeledes dommere til udstilling som ellers ville koste 2000 kr. pr udstilling ekstra.

Jens oplyste at 4 foreninger på sjælland har udmeldt sig af LDF.

Jens sluttede med at sige at problemerne med den gamle bestyrelse vil være mere fyldestgørende i beretning til Rep. Møde.

Forslag fra Ringkøbing vedrørende antal numre som en dommer kan dømme til en udstilling, da de syndes der er dyrt med 5 dommere til 100 numre.

Svar fra Kristian som sidder i dommerforeningen. Det skal også være ok mad flere numre, en dommer kan normalt tage ca. 6-7 numre i timen, ved volierebedømmelse. En dommer må   efter intern regel dømme op til 7 numre uden for egen klasse. Ved bedømmelse af enkeltsiddende fugle,  kan der være andre kriterier som foreningerne må aftale med de respektive dommere ved bestilling. Kristian efterlyste oplysning til dommerforeningen når der var bestilt dommere, for hvis en forening manglede en dommer så vil foreningen gerne være behjælpelig, og det er lettere,  hvis de ved hvem der er ledige den weekend.

Jammerbugt spurgte til dommerpakker, og dette er stadig en mulighed, ved henvendelse får man 2 forslag at vælge i mellem.

Kristian fortalte lidt om dommeruddannelse, som han ikke syntes er særlig svær, men der er nogle kurser og nogle møder som er nødvendige, og det tager ca. 3 år, og så gerne nogle flere aspiranter, særlig fra det nordlige Jylland. Materiale til uddannelsen udleveres, men det kan være nødvendigt at indkøbe nogle bøger. Han oplyste at der i øjeblikket var 6 aspiranter i parakit og 2 i tropefugle under uddannelse.

Vedrørende priser på dommere er det særlig kørepengene der er et problem, og det tales der noget om og Kristian ville gerne at alle ville nøjes med at tage statens laveste takst ( Pt. 2,13 kr. ) Men at det i øjeblikket er op til den enkelte, så aftal det gerne ved bestilling er hans forslag.

Vedrørende pasningsvejledninger arbejdes der stadig med dette, men på grund af at kravene er ændret flere gange har det været lidt svært, men der er stadig penge til flere. Man kan se dem der er klar på fødevarestyrelsens hjemmeside, og nogle på LDF hjemmeside.

Til sidst spurgte jammerbugt om der var stemning for at fortsætte disse regionsmøder, bla.  set i lyset af de afbud der har været. Der var bred enighed blandt de fremmødte om at fortsætte, dog var der forslag fra Ringkøbing om det eventuelt kunde holdes et neutralt sted så der ikke var helt så langt at køre for de foreninger der har længst. Dette blev overladt til Nordvestjysk at tænke over når de skal holde det i 2016.

I 2015 holdes mødet af Thy-Mors

I forbindelsen med mødet var der forslag om at komprimere det lidt, måske lidt kortere spisetid mv. , dette særlig for dem der har langt at køre.

Afslutning kl. 14,30

Således oplevet af Helle Jensen og Egon Nielsen

   

 

 

Forening Formand Redaktør

Jammerbugt Fugleforening

 

www.jammerbugtfugleforening.dk

Finn Pedersen

Skipper Clementsvej 12

9460 Brovst

Tlf. 9823 2009

Mail: franklin@turbopost.dk

Finn Pedersen

Skipper Clementsvej 12

9460 Brovst

Tlf. 9823 2009

Mail: franklin@turbopost.dk

Frederikshavn Fugleforening

 

www.frederikshavnfugleforening.dk

Jan Eriksen

Sortkærvej 54

9900Frederikshavn

Tlf. 29486044

Mail: jannaeriksen@mail.dk

Peter Stenbakken

Præstegårdsvej 16, Gærum

9900  Frederikshavn

Tlf.: 98 48 63 87

Mail: kardinalst@gmail.com

Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

 

www.hjfugl.dk

Jan Larsen

Svendstrupvej 534

9830 Tårs

Tlf. 9892 8588 –

2840 3092

Mail: jan.hts@get2net.dk

Poul Erik Larsen

Fyrtøjsvej 9

9700 Brønderslev

Tlf. 9882 4126

Mail: pouleriklarsen@10mb.dk

Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends

 

http://www.123hjemmeside.dk/fuglenyt

Villy Sørensen                          (Blad)

Bystedvej 29, Durup

7870 Roslev

Tlf. 9759 2698 - 24208750

Mail: durup@soerensen.mail.dk

Jørgen Møller Hansen

Åvænget 4

7800 Skive

Tlf. 9754 7326

Mail: ploceus@mail.dk

Fugleforeningen for Thy og Mors

 

http://www.fugleforening.dk

Allan K. Pedersen                    (Blad)

Kronborgvej 14

7950 Erslev

Tlf. 21734989

Mail: allankp@karby.dk

Jørgen Møller Hansen

Åvænget 4

7800 Skive

Tlf. 9754 7326

Mail: ploceus@mail.dk

Mariagerfjord Fugleforening

 

www.mariagerfjordfugleforening.dk

Thomas Rasmussen

Bøgegade 5

9500 Hobro

Tlf. 98554498

Mail: vebbestrupfugle@gmail.com

Jørgen Møller Hansen

Åvænget 4

7800 Skive

Tlf. 9754 7326

Mail: ploceus@mail.dk

Nordjyllands Fugleforening

 

www.aalborgfugleforening.nordjyskeklubber.dk

Jesper Nørkjær

Nordøstvej 17, Ferslev

9230 Svendstrup

Tlf. 2946 4447

Mail: jn@gvdnet.dk

Jesper Nørkjær

Nordøstvej 17, Ferslev

9230 Svendstrup

Tlf. 2946 4447

Mail: jn@gvdnet.dk

Nordvestjysk Fugleforening

 

www.nordvestjydsk-fugleforening.dk

Søren Galmstrup

Fjordsidevej 6

7660 Bækmarksbro

Tlf.: 9788 1750  /  2087 3850

E-mail: galmstrup.s@ny-post.dk

Kristian Saugbjerg Andersen

Majgårdsvej 12, Borbjerg

7500 Holstebro

Tlf. 9746 1497 - 2947 4597

Mail: krisauand@mail.tele.dk

Ringkøbing og Omegns Fugleforening

 

www.roff.dk

Christian Madsen

Koustrupvej 1, Velling

6950 Ringkøbing

Tlf. 2014 2561

Mail: acm@post12.tele.dk

Lilly Skovbo

Røjkumvej 1, Røjkum

6971 Spjald

Tlf. 9738 2208

Mail: skovbo-hoejmose@mail.dk

Fugleforeningen Limfjorden

 

www.fugleforeningenlimfjorden.dk

Jens Christensen                      (Blad)

Struervej 100

9220 Aalborg Ø

Tlf. 2395 5645

Mail: jens@tilshoej.dk

Randi Skyttegaard

Struervej 100

9220 Aalborg Ø

Tlf. 2395 5645

Mail: fugleforeningen@gmail.com

Vesthimmerlands Fugleforening

 

www.dinforening-vesthimmerland.dk

Thomas Skov Pedersen

Borupvej 6, Blære
9600 Aars

Tlf. 4073 5049

Mail: fugleforening@aars.dk

Børge Poulsen

Solsortevej 13

9600 Aars

Tlf. 98623440

Mail: fugleforening@aars.dk

 

 

Jammerbugt fugleforening

Jammerbugtfugleforening.dk