Alle Fuglemarkeder er desværre aflyst på grund af Fugleinfuenzaen.