Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Aktivitetskalender 2021.

Januar: Tirsdag 19. kl. 19,30  Generalforsamling, Klublokalet Langelund Alle 4. Aflyst.

Februar: Hyggemøde i Klublokalet Aflyst.

Marts: Tirsdag (dato og sted ikke endelig) Volierebesøg. -  Tirsdag den 30. Kl. 19,30  Generalforsamling i Klublokalet. Aflyst.

April: Torsdag 22. kl. 19,00 Volierebesøg hos Anni og Ole Srd. Gårde 2 Øland

Maj: Torsdag 20. Kl. 19,00 Volierebesøg hos Susanne og Lynge, Hjallerup

Juni: Lørdag 19. Kl. 7,00 Besøg ved Møllecentret, Østerild m/ Guide og afslut hos Arnfred. Husk tilmelding!

Juli: ingen aktivitet.

August: Lørdag 21 kl. 15 til ?? Grillaften hos Anita og Kim Blushøj 7, Attrup.

September: Søndag 5. Kl. 10 - 15 Åben voliere,  Hos Åse og Leif Thimm. 

Tirsdag 28. Kl. 19,30 Tilmeldingsmøde af fugle til Udstilling, Klublokalet.

Oktober: 28. - 29. - 30. - 31. Fugleudstilling i Hallen, Halvrimmen.

November: Ingen aktivitet.

December: Fredag 10. Kl. 19,30 Juleafslutning, Klublokalet.

Januar 2022. Tirsdag 18. Kl. 19,30 Generalforsamling, Klublokalet.

Denne liste er foreløbig, alt efter de restrektioner der måtte komme hen af vejen.

 

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Diamantdue

Skrevet af: Dan Spørring, Vivild

De lever udbredt i store dele af Australien undtagen i den sydvestlige del. Den foretrækker tørre eller halvtørre områder, hvor der er adgang til vand. Diamantduen ses ofte vraltende rundt på jorden på jagt efter frø af forskellige græsarter, den tager også gerne myrer og andre små insekter, især hvis der er unger i reden. Diamantdue er en af verdens mindste due arter, den bliver blot 19-21 cm og vejer mellem 23 og 32 gram. Hannen har en grå fjerdragt, der på vingerne er forsynet med skarpe hvide prikker (diamanter) . Omkring øjet er der en orange / rød ring. Hunnen ligner hannen en hel del, men farven på vingerne kan være lidt mere brunlig, og ringen om øjnene er tyndere og mere svag i farven. I naturen: I naturen yngler de lige efter regntiden eller om foråret, alt efter hvor i Australien de lever. I tiden op til yngletiden bliver hannens øjenring mere rød og skarp i farven. Reden bygges af græsstrå, blade, små kviste, mos og fjer. Den bygges i en grenkløft, i en fordybning i en gren, i en klippesprække, eller hvad fuglen nu ellers finder egnet til formålet. Hunnen lægger 1-2 æg som parret skiftes til at ruge på, hannen ruger om dagen, mens hunnen ruger om natten. De ruger i ca. 13 dage, og efter udklækning bliver ungerne i reden i 10 -14 dage. Efter yderligere ca. 14 dage kan ungerne klare sig selv, Men ville sige 3 uger før de er klar til at flytte fra forældrene, så er man mere sikker, de lærer jo også lidt fra forældrene.

Resten kan læses i vores blad.