Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Aktivitetskalender 2021.

Januar: Tirsdag 19. kl. 19,30  Generalforsamling, Klublokalet Langelund Alle 4. Aflyst.

Februar: Hyggemøde i Klublokalet Aflyst.

Marts: Tirsdag (dato og sted ikke endelig) Volierebesøg. -  Tirsdag den 30. Kl. 19,30  Generalforsamling i Klublokalet.

April: Lørdag 24. kl. 9,00 Volierebesøg i og omkring Års, mere om steder senere.

Maj: Lørdag 29. Kl. 9,00 Volierebesøg i Ålborg, mere om steder senere.

Juni: Lørdag 19. Kl. 8,00 Besøg ved Møllcentret Vejlen, m/ Guide og afslut hos Arnfred.

Juli: ingen aktivitet.

August: Lørdag 28. Kl. 7,00 Sommerudflugt (i bus) Besøg hos Kaj Herse. - & Geografisk have i Kolding.

September: Søndag 5. Kl. 10 - 15 Åben voliere, endnu ikke på plads. - Tirsdag 28. Kl. 19,30 Tilmeldingsmøde af fugle til Udstilling, Klublokalet.

Oktober: 28. - 29. - 30. - 31. Fugleudstilling i Halle, Halvrimmen.

November: Ingen aktivitet.

December: Fredag 10. Kl. 19,30 Juleafslutning, Klublokalet.

Januar 2022. Tirsdag 18. Kl. 19,30 Generalforsamling, Klublokalet.

Denne liste er foreløbig, alt efter de restrektioner der måtte komme hen af vejen.

 

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Risfugl.

( Oryzornis oryzívora.)

Blågrå med sort hale, sort hoved, hvide kinder ( sorte kinder skyldes blot en tilfældig misfarvning. ) Bug vinrødlig. Øjenlåg, næb og ben røde. Kønnene ens længde 150 mm. Hvid Rísfugl. Helt snehvid med rødt næb, ben og øjelåg. Kønnene ens. I reglen lidt større end forangående. I deres hjemstavn i Østasien er de grå risfugle forhadte af de indfødte, fordi de i tusindvis kaster sig over rismarkerne. Heller ikke hos fuglevenner kan de glæde sig ved yndest, thi sangen er der ikke meget ved; de er tit onde mod andre småfugle, som de kan bide slemt med deres stærke næb, og yngel af dem skal man ikke vente. Til at holdes i små kanariebure, som man tidligere ofte så dem, egner de sig ikke, her sidder de dagen lang uden liv og bevægelse. Meget yndet er derimod den villigt ynglende, hvide risfugl, der af japanerne er tiltrukket af den grå stamart. Ofte er den ikke helt hvid. men der er hist og her grå fjer, eller større partier er grå. Mest sandsynlighed for renhvidt afkom er der, når forældrene gennem flere slægtled stammer fra renhvide fugle. Hyppigt falder unger, selv efter renhvide forældre, tilbage til stamformen og bliver grå, og i samme kuld kan der være både hvide og grå unger. Disse grå fugle kan ganske ligne den vilde, grå risfugl, men i reglen kan de dog kendes på en eller flere små pletter af en lysere tone, især på brystet. Den slags grå risfugle yngler ligeså villigt som de hvide, og teoretisk set kan de godt få renhvide eller dog hvidplettede unger, men i praksis falder det næsten altid ud til grå unger. Når man af og til hører, at folk har fået unger af grå risfugl, er det så at sige altid sådanne grå efterkommere af hvide risfugle, det drej er sig om. Både hos den grå og den hvide risfugl kendes hannen på sangen, under hvilken den kluntet hopper op og ned på pinden for hunnen. Særlig hos den hvide kan sangen hos nogle lyde ganske kønt, med korte fløjtetoner og lyde som af små klokker. Den hvide risfugl er ikke uden evne til at forbedre sangen betydeligt, når den i fangenskab hører rigtige sangfugle.

Resten kan læses i vores blad.