MEDLEMSMØDE

HYGGEMØDE MED FUGLEQUIZ

Vi vil hygge os med snak om den kommende ynglesæson, eller bare få delt lidt sladder med løst og fast. Ligeledes traditionen tro vil vi servere en lille quiz om paratviden inden for fuglesagen, der er tretten spørgsmål op til gevinsten som vil være en bogpræmie omhandlende fugle. Så mød op til en hyggeaften i foreningen.                Bestyrelsen..

Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Aktivitetskalender 2020.

Januar Tirsdag 28. Kl. 19,30  Generalforsamling  Klublokalet Langelund Alle 4

Februar Tirsdag 25. Kl. 19,30  Fuglequiz og Fuglesnak  Klublokalet Langelund Alle 4

Marts Tirsdag 24. Kl. 19,30  Foredrag Græsparakitter, med: Torsten Østergård, Tjele Klublokalet Langelund Alle 4

April Tirsdag 28. Kl. 19,00  Volieretur (ikke på plads)

Maj Lørdag 16 Kl. 9,00  Fugletur Hjørring Turleder Osvald Ottesen, som tager os med til 5 opdrættere.

Juni Lørdag 27 Kl. 8,00 Tur til Lille Vildmose og Besøg hos fugleholder

Juli Sommerferie

August Lørdag 29 Kl. 7,00  Sommerudflugt til Kaj Herse og Botanisk have, Kolding

September Søndag 6. 10-16 Åben Volieredag - Tirsdag 22. Kl. 19,30 Tilmelding af Fugle Klublokalet Langelund Alle 4

Oktober Torsdag 22. Fredag 23. Lørdag 24. Søndag 25. Hobby & Fugleudstilling Ø.A. H. Hallen

November Ingen Møder

December Fredag 4. Kl. 19,30 Julemøde Klublokalet Langelund Alle 4

Januar 21 Tirsdag 19. Kl. 19,30 Generalforsamling Klublokalet Langelund Alle 4

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Opdræt af stor Cubafinke

Tiaris olivaceus

Af MICHAEL DAMKJÆR Nykøbing Mors

Som fuglefolk kender vi det nok alle sammen. Der er arter, vi får erhvervet som impulskøb, og så er der de arter, som vi går og ønsker os i årevis. En, der havde stået højt på min ønskeliste i mange år, det var den store cubafinke (Tiaris olivaceus). Af en eller anden grund, så var det et af de ønsker, der havde ventet i flere år hos mig på at gå i opfyldelse. De fleste kender sikkert den store cubafinke af udseende, men jeg vil alligevel starte med en kort beskrivelse af den. Beskrivelse Hannen er olivengrøn på oversiden. Den har en smal gul eller orangegul øjenbrynsstribe, samt en orangegullig streg under øjet. Pande, forreste del af issen, maske og forhals sort. Kroområde og bug gullig olivengrøn, bagtil mere oliven nærmest isabelfarvet, underhaledækfjer gulliggrå med mørkere skaftestriber. Svingfjer og halefjer mørke olivenbrun. Næb sort, øje mørkebrunt, ben brunligt hornfarvede. Hunnen mangler de sorte og mørke aftegninger i hovedet, hvor den nærmest er olivengrøn, hun er i det hele taget mere udvisket i farverne. Striberne omkring øjet er gule uden orange. Længden er 10 – 11,5 cm. Ungfuglene ligner hunnen i den olivengrønne farve, men mangler de gule af-tegninger. De udfarver ret hurtigt – i løbet af 3-4 mdr. Udbredelse De er udbredt på Cuba, Jamaica og Cayman. I naturen Stor cubafinke opholder sig mest i åbne områder, samt (måske mest i yngletiden) i plantageområder og skovrande, hvor de kan finde store mængder insekter og larver, ellers lever de hovedsageligt af frø fra forskellige planter, især af græsser som de ofte tager direkte fra frøstandene, ved enten at sidde på selve strået, på jorden eller i en busk. De ses dog også i landbrug og mindre bebyggelser. Ude på de Caribiske øer falder yngletiden normalt sammen med det regnfulde forår, i Costa Rica har man der imod fundet reder i tidsrummet fra april til november. De bygger oftest en lukket rede, ret lavt i kaffe- og orangetræer. Hunnen lægger to-tre blåhvide æg med brune pletter, som udruges på 12-13 dage. Ungerne forbliver i reden i ca. tre uger. I øvrigt adskiller deres levevis sig ikke synderligt fra den lille cubafinkes. Mange iagttagelser går på at de mest færdes parvis, medens andre siger, at de ses i store sværme. Det er nok ikke et enten eller, men der i mod snarere et både og, som kan variere en del, både lokalt og i det ret store udbredelsesområde, men kan nok også være forskelligt fra den ene underart til den anden.

 

Resten kan læses i vores blad.