Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Aktivitetskalender 2021.

Januar: Tirsdag 19. kl. 19,30  Generalforsamling, Klublokalet Langelund Alle 4. Aflyst.

Februar: Hyggemøde i Klublokalet Aflyst.

Marts: Tirsdag (dato og sted ikke endelig) Volierebesøg. -  Tirsdag den 30. Kl. 19,30  Generalforsamling i Klublokalet. Aflyst.

April: Torsdag 22. kl. 19,00 Volierebesøg hos Anni og Ole Srd. Gårde 2 Øland

Maj: Lørdag 29. Kl. 9,00 Volierebesøg i Ålborg, mere om steder senere.

Juni: Lørdag 19. Kl. 8,00 Besøg ved Møllcentret Vejlen, m/ Guide og afslut hos Arnfred.

Juli: ingen aktivitet.

August: Lørdag 28. Kl. 7,00 Sommerudflugt (i bus) Besøg hos Kaj Herse. - & Geografisk have i Kolding.

September: Søndag 5. Kl. 10 - 15 Åben voliere, endnu ikke på plads. - Tirsdag 28. Kl. 19,30 Tilmeldingsmøde af fugle til Udstilling, Klublokalet.

Oktober: 28. - 29. - 30. - 31. Fugleudstilling i Halle, Halvrimmen.

November: Ingen aktivitet.

December: Fredag 10. Kl. 19,30 Juleafslutning, Klublokalet.

Januar 2022. Tirsdag 18. Kl. 19,30 Generalforsamling, Klublokalet.

Denne liste er foreløbig, alt efter de restrektioner der måtte komme hen af vejen.

 

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Fodring af lorier!

Af: Rosemary Low, England.

Der er utvivlsom skrevet mere om emnet fodring end noget andet emne når det drejer sig om lorier. De fleste artikler er udmærkede men ikke særlig videnskabelig og vil ofte efterlade læseren med flere spørgsmål end svar. Før man sammensætter en menu for sine dyr er det nødvendig at vide hvad dyret spiser i naturen. Når det drejer sig om lorier kommer det an på art, stedet og sæsonen. De vigtigste elementer i menuen er blomsternektar, pollen og små frø. Men også blomster, knopper, frugt, insekter og i landbrugsområder kom og frugt. En loris tunge er specielt udviklet til at indsamle pollen og nektar. Kroen og maven er mindre udviklet. Kroen er nemlig ikke velegnet til opbevaring af foder og maven er mindre udviklet end hos frøspisende fugle, fordi lorier ikke spiser så meget foder der indeholder fibre. Tarmsystemet er kortere, fordi deres foder bliver hurtigt fortæret. Fordi der er meget vand i deres foder og foderværdien er lav skal lorierne indtage meget føde for at dække deres energibehov. Foderets passage gennem fordøjelsessystemet er hurtige til dels på grund af det megen vand. Selvom de fleste papegøjer kender to hovedmåltider, om morgenen og sidst på eftermiddagen og det varer 2-3 timer inden deres kro er tom, så vil lorier under de rigtige vejrforhold indtage føde hele dagen. De stiller store krav til dækningen af deres energibehov. En af de fejl som oftest bliver begået ved fodringen af lorier er at foderet bliver lavet for flydende. I de første rapporter omkring lorihold i slutningen af forrige århundrede, var det tydelig at de nylig indfangne lorier ikke levede længe. De døde for det meste med symptomer som f.eks. kramper. Dette skete også i 70`erne hvor mange mennesker købte lorier for første gang. Sammensætningen af foderet var dengang stadig baseret på gætteri. Peter Holsheimer en ekspert i fodring af fugle, påpeger at et højt indhold af lactose eller galactose i foderet forårsager anfald som: fuglen falder ned af pinden ruller rundt på gulvet fulgt at spontan bedring. l 70érne fandtes ikke kommercielt lorifoder og det meste hjemmelavede foder var baseret på mælkeprodukter. Gennem 17 år fodrede jeg mine fugle med babymad, baseret på mælk tilsat koncentreret mælk på dåse samt glukose og honning. På denne forkerte diæt så de ud til at klare sig godt og ynglede selvom avlsresultaterne og deres levetid ville have været bedre med en anden diæt. Sandsynligvis har enhver som har holdt lorier i flere år, set fugle der fik anfald. Selvom disse anfald skulle forårsages af en forkert diæt er jeg ikke altid overbevist om at det skyldes mælkeprodukter. Desuden har dyrlæger i Australien observeret tilsvarende anfald hos lorier i det fri. Det er sandsynligvis resultatet hos lorier dom indtager deres føde i haver med honning og vand. Mælk er ikke en del af dette kunstige foder. l England er det meste hjemmelavede foder baseret på babymad, der indeholder mælk. Hvis det er den eneste bestanddel som indeholder mælk så er den mængde fuglene får ikke særlig stor. Jeg vil dog ikke anbefale at tilføje yderligere mælkeprodukter. Med hensyn til købt lorifoder så påstås det at det er en fuldkommen diæt.

Resten kan læses i vores blad.