Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Aktivitetskalender 2020.

Januar Tirsdag 28. Kl. 19,30  Generalforsamling  Klublokalet Langelund Alle 4

Februar Tirsdag 25. Kl. 19,30  Fuglequiz og Fuglesnak  Klublokalet Langelund Alle 4

Marts Tirsdag 24. Kl. 19,30  Foredrag Græsparakitter, med: Torsten Østergård, Tjele Klublokalet Langelund Alle 4 Aflyst

April Tirsdag 28. Kl. 19,00  Volieretur (ikke på plads) Aflyst

Maj Lørdag 16 Kl. 9,00  Fugletur Hjørring Turleder Osvald Ottesen, som tager os med til 5 opdrættere. Aflyst

Juni Lørdag 27 Kl. 8,00 Tur til Lille Vildmose og Besøg hos fugleholder

Juli Sommerferie

August Lørdag 22. Kl. 6,30 Sommerudflugt til Kaj Herse og Botanisk have, Kolding

AFLYST.

September Søndag 6. 10-15 Åben Volieredag Hos Helle K. Jensen, Fredensdal 51 Brovst.

- Tirsdag 22. Kl. 19,30 Tilmelding af Fugle Klublokalet Langelund Alle 4 aflyst.

Nb: I stedet for tilmelding, bliver der et foredrag.. aflyst.

Oktober Torsdag 22. Fredag 23. Lørdag 24. Søndag 25. Hobby & Fugleudstilling Ø.A. H. Hallen aflyst.

November Ingen Møder

December Fredag 4. Kl. 19,30 Julemøde Klublokalet Langelund Alle 4. aflyst.

Januar 21 Tirsdag 19. Kl. 19,30 Generalforsamling Klublokalet Langelund Alle 4

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Opdræt af Sorthovedetvæver

Af: Esben Elmer, Egå

Beskrivelse: Længde: 13-15 cm. Hannen kendes fra Layardsvæver ved den stærkt markerede maske og den kastaniebrune plet under masken på brystet, og den er mindre. Bugen meget klar gul. Næb sort. Hunnen er mindre og ens grågrøn over hele fjerdragten. Desuden skiller hunnen sig ud fra de øvrige vævere ved at have lyst undernæb og mørkt overnæb. Det er en selskabelig fugl, der lever hovedsageligt på savannen, hvor den bygger rede i tjørnetræer. Tålmodighed belønnes: Jeg fik mine Sorthovedetvæver som nogle af mine første vævere, men det skulle vise sig at det var dem som sidst kom i gang med at yngle. Jeg købte flere par til at starte med, så jeg havde 6-7 fugle på et tidspunkt. Fuglene udfarvede så jeg havde to hunner og resten var hanner. Alle fuglene gik sammen og det var der ingen problemer med bortset fra at de ikke ynglede, ja de byggede faktisk ikke engang reder. Men der gik på dette tidspunkt også mange andre vævere i volieren og de sorthovedet var ikke de største, så det var ikke dem som bestemte i volieren, hvilket også kan have haft en del betydning. Nye forhold: Efter at have flyttet rundt på den lille flok flere gange og efter at have købt flere hunner til, så var jeg efterhånden ved at opgive dem. De var dog begyndt at bygge reder, hvilket da var et godt fremskridt, men jeg havde endnu ikke opdaget et eneste æg. På dette tidspunkt havde jeg haft fuglene i over 3 år. Jeg havde haft gode resultater det forrige år med enkelte par af andre arter som ikke gik i flok, så jeg besluttede at flytte et enkelt par over i en ny stor voliere jeg havde fået bygget. Der var cirka 50m2 udendørsvoliere og 4-5 m2 indenfor. Fuglene kan gå ud hele vinteren, men de sover inde, hvor der er opvarmet til cirka 10 grader. Udendørsvolieren er godt tilplantet med buske og forskellige træsorter. Parret blev flyttet derind i god tid inden ynglesæsonen, så de kunne få tid til at falde til i den nye voliere. I samme voliere gik det i forvejen et stort udvalg af forskellige vævere, helt fra Napoleonsvæver - Euplectes arter, til Layardsvæver - Ploceus nigriceps. Allerede? I løbet af vinteren og i starten af foråret bliver der altid vævet lidt, men det er ikke noget jeg holder øje med for de lægger sjældent æg uden for sæsonen. Men efterhånden som foråret nærmede sig og der begyndte at komme liv i fuglene, så begyndte jeg alligevel at tjekke de gamle reder indenfor i volieren. En dag fandt jeg sørme hele 3 æg i en rede, hvilket er sjældent hos Ploceus slægten, idet de oftest kun lægger 2 æg! Den var formet efter de grene den var vævet fast til, så det var ikke muligt at bestemme hvem der var forældrene ud fra reden. Men til gengæld var det rent brune æg, hvilket jeg ikke har mødt hos nogen anden væver før. Så jeg kunne jo regne ud, at det måtte være en væver jeg ikke havde haft unger af før, men dem var der også flere af i volieren. Hovedmistanken lå nu alligevel hos de sorthovedet. Jeg havde ingen mulighed for at se, hvem der forlod reden, inden jeg trådte ind i inderrummet. Men jeg begyndte at lægge mærke til at hver gang jeg bare tog i døren til huset, så fløj den sorthovedet hun ud gennem gennemflyvningshullet, og satte sig i den nærmeste gren for at pudse fjer. Derefter var jeg ikke i tvivl mere.

Resten kan læses i vores blad.