Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Aktivitetskalender 2022.

Januar 2022. Møde aflyst.

Februar.   Aflyst.

Marts. den 1. Præmieoverrækkelse og Generalforsamling.

                   17. Volierebesøg hos Vagn Klitgård.

April. den 28. Volierebesøg.

Denne liste er foreløbig, alt efter de restrektioner der måtte komme hen af vejen.

 

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Lige et par ord om Pennantparakitten.

Det almindelige indtryk af denne australske fladhaleparakit er, at der er to forskellige: en, der giver røde unger og en, der giver grønne. Det vil jeg komme ind på lidt senere. Første gang den kan spores nævnt i litteraturen er da John Latham i sit værk: A General Synopsis of Birds (udgivet 1781 til 1785) udgav Supplement to the General Synopsis of Birds i 1787. Heri på side 65 skriver han bl.a.: ”Pennantian Parrot- findes i New South Wales: overført af Mr. Pennant". l 1790 sætter han systematiske navne på fuglene, og her får Pennantparakitten navnet Psittacus Pennantii. I mellemtiden har John Friederich Gmelin i årene 1788 til 1789 udgivet: Systema Naturae per Regna tria Naturae (ofte kaldes dette 3 binds værk for 15. udgave af Systema Naturae af Linné). Dette værk er lavet ved, at Gmelin samlede al tilgængelig litteratur og latiniserede alle folkelige givne navne, som ikke var latiniseret før - og bl.a. Lathams værk fik en omgang også. Derved kom. pennantparakitten til at "hedde" Psittacus elegang. I 1825 får den det endelige navn Platycercus elegans. Men hvorfor nu pennant? Jo - det hænger sådan sammen:Latham måtte jo have set fuglen,inden han kunne beskrive den. Helt sikker er man ikke, men meget taler for, at han har set den iDr. Thomas Pennants samling. I 1766 stiftede Pennant bekendtskab med Joseph Banks (Banks Cockatoo = Stor rødhalet ravnekakadue)(1745 - 1820). Ham Banks var meget interesseret i botanik bl.a., og da Venuspassagen i 1768 skulle observeres, blev det besluttet at sende en ekspedition til South Pacific. Denne ekspedition kom under ledelse af Lieutenant James Cook (ham kender vi vel alle for "verdensomsejlingen omk. 1772). Banks fik tilladelse til at tage med for egen regning og havde flere dygtige medarbejdere under sig. Banks hjalp meget Pennant og gav ham antagelig fugle. Det er så disse Latham har set og beskrevet. Men Pennant? Han blev født i Downing i Wales i 1726 og fik sin uddannelse på Oxford University. Han var en meget produktiv skribent og bl.a. antallet af prægede (graverede) plancher han lavede er 802. Han blev ledende zoolog og arkæolog på den tid. Han udgav i 1775 en ofte refereret bog: Genera of Birds. Desuden udkom i årene 1798 til 1800 Outlines of the Globe i 4 bind. Heri havde hans søn skrevet om Australien, eller som det hed dengang: New Holland. I dette værk findes den første liste over australiens dyr og fugle, hvor de er nævnt ved deres almindelige navn. Hvem mon så lavede denne liste - jo såmænd gode gamle John Latham. Pennant dødei 1798. MEN - MEN, hvorfor nu al det pjat, vil mange sige. Jo jeg mener, at der skal være lidt for alle - også de, der ønsker lidt pynt på brødet.

Resten kan læses i vores blad.