Volierebesøg

Fugleturen til Osvald Ottesen

den 16. maj er desværre Aflyst.

På grund af at vi ikke må samles endnu, grundet coronaen.

Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Aktivitetskalender 2020.

Januar Tirsdag 28. Kl. 19,30  Generalforsamling  Klublokalet Langelund Alle 4

Februar Tirsdag 25. Kl. 19,30  Fuglequiz og Fuglesnak  Klublokalet Langelund Alle 4

Marts Tirsdag 24. Kl. 19,30  Foredrag Græsparakitter, med: Torsten Østergård, Tjele Klublokalet Langelund Alle 4 Aflyst

April Tirsdag 28. Kl. 19,00  Volieretur (ikke på plads) Aflyst

Maj Lørdag 16 Kl. 9,00  Fugletur Hjørring Turleder Osvald Ottesen, som tager os med til 5 opdrættere. Aflyst

Juni Lørdag 27 Kl. 8,00 Tur til Lille Vildmose og Besøg hos fugleholder

Juli Sommerferie

August Lørdag 29 Kl. 7,00  Sommerudflugt til Kaj Herse og Botanisk have, Kolding

September Søndag 6. 10-16 Åben Volieredag - Tirsdag 22. Kl. 19,30 Tilmelding af Fugle Klublokalet Langelund Alle 4

Oktober Torsdag 22. Fredag 23. Lørdag 24. Søndag 25. Hobby & Fugleudstilling Ø.A. H. Hallen

November Ingen Møder

December Fredag 4. Kl. 19,30 Julemøde Klublokalet Langelund Alle 4

Januar 21 Tirsdag 19. Kl. 19,30 Generalforsamling Klublokalet Langelund Alle 4

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Opdræt af Orangetøjlet Bulbul

Pycnonotus bimaculatus

Af Agnete B. Nielsen

Jeg var med et par gode venner i Holland den 23. feb. 2018, hvor jeg fik et par, samt 2 par gulstreget bulbul. Det var fugle som på forhånd var bestilt. Ved hjemkomsten blev de alle sat ind i fuglehuset resten af vinteren. De orangetøjlede sad i en voliere ved siden af nogle kanarier, som var ved at bygge rede.. En dag jeg kom derud, sad den ene bulbul med et strå i næbbet, som den havde ”lånt hos naboen”. Så besluttede jeg at, nu var tiden inde til at sætte dem ud i voliereanlægget. Der gik ca. 14 dage, så havde de bygget rede og lagt 2 æg. Det første æg blev lagt den 22. april, der blev ruget konstant, og ved en redekontrol den 7. maj var der 2 unger. Forældrene passede dem eksemplarisk, og ungerne forlod reden den 21. maj. Af foder får de opblødte frugtpiller og kattepiller, pære, en lille skål med nektar, nekton MSA to gange om ugen, samt noget opmadningsfoder med insekter og frugt i, som jeg har købt hos Rob Vebber (jeg kan ikke huske hvad det hedder, men det er blå pose), desuden får de små melorme, pinkies og levende voksmøllarver, når der er unger. De får endvidere deres part af de insekter som går i insektfangeren. Det er en stille og rolig fugl, som synger godt og sidder og venter på at, vi tømmer insektfangeren for insekter. Volieren de går i er 2 m. bred, 3 m. lang og 2 m. høj. Der er ikke andre fugle i volieren, da vi synes bedst om at holde fuglene parvis, hvilket også betyder mindre uro. Deres parringsspil er som hos andre bulbuler, de spreder vingerne ud og ryster dem medens de ligger hen ad pinden. Redertypen de valgte er en hjemmelavet type, som næsten alle mine fugle bruger. De skiftedes til at flyve med redemateriale, der bestod af kokostrevler, som de byggede en fin lille rede af.

 

Resten kan læses i vores blad.