Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Aktivitetskalender 2021.

Januar: Tirsdag 19. kl. 19,30  Generalforsamling, Klublokalet Langelund Alle 4. Aflyst.

Februar: Hyggemøde i Klublokalet Aflyst.

Marts: Tirsdag (dato og sted ikke endelig) Volierebesøg. -  Tirsdag den 30. Kl. 19,30  Generalforsamling i Klublokalet. Aflyst.

April: Torsdag 22. kl. 19,00 Volierebesøg hos Anni og Ole Srd. Gårde 2 Øland

Maj: Torsdag 20. Kl. 19,00 Volierebesøg hos Susanne og Lynge, Hjallerup

Juni: Lørdag 19. Kl. 7,00 Besøg ved Møllecentret, Østerild m/ Guide og afslut hos Arnfred. Husk tilmelding!

Juli: ingen aktivitet.

August: Lørdag 28. Kl. 7,00 Sommerudflugt (i bus) Besøg hos Kaj Herse. - & Geografisk have i Kolding.

September: Søndag 5. Kl. 10 - 15 Åben voliere,  Hos Åse og Leif Thimm. - Tirsdag 28. Kl. 19,30 Tilmeldingsmøde af fugle til Udstilling, Klublokalet.

Oktober: 28. - 29. - 30. - 31. Fugleudstilling i Hallen, Halvrimmen.

November: Ingen aktivitet.

December: Fredag 10. Kl. 19,30 Juleafslutning, Klublokalet.

Januar 2022. Tirsdag 18. Kl. 19,30 Generalforsamling, Klublokalet.

Denne liste er foreløbig, alt efter de restrektioner der måtte komme hen af vejen.

 

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Femfarvet Nonne

(Lonchura quintecolor)

Af Kristian Saugbjerg Andersen

På de små Sunda-øer, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Sermatta og Babar kan man træffe disse små smukke fugle. De betragtes bestemt ikke som værende truet i dag, og bestandens størrelse skulle være rimelig stabil. Det er især i områder med en vis græsbevoksning samt i rismarkerne. Det er fugle som fortrinsvis befinder sig i lavlandet og i forbjergene op til 1100 m.o.h., hvor de ses i kratlandskaber lidt op af bjergsiderne, samt i haver og i opdyrkede områder, især hvor der er kornafgrøder. På Flores kan man endda træffe den op til trægrænsen på siderne af vulkanen Keli Mutu, det skulle være i omkring 1600 højde. Det er over den højde hvor man dyrker ris, men der er kun korte afstande ned ad bjergene til store områder med rismarker. De blev også set fouragere både i haver og i majsmarker, hvor det er han planternes blomster de efterstræber. Ses ofte i flok med andre pragtfinker, som Zebrafinker, Muskatfinker og Bleghovedet Nonne, og de er i det hele taget ret sociale og, men i de blandede flokke udgør de kun en minoritet, og det er sjældent at man observerer mere end 10 eksemplarer af Femfarvet Nonne samme sted. De skulle heller ikke ”klumper” sig sammen på samme måde som det ses hos nogle af de andre Lonchura arter. I en selskabsvoliere kan der være en del Sølvnæb eller Muskatfinker i en enkelt rede. De er meget adrætte og bevæger sig lige godt nedad som opad de Fotos hentet fra nettet. enkelte strå, når de æder af de halvmodne risplanter, eller andre græsarter og bevæger sig hurtigt fra strå til strå, idet de kun æder et par ris korn, eller frø fra de enkelte frøstande, og de holder sig helst lidt på afstand af andre fugle, og ikke som f.eks. Muskatfinker hvor flere sagtens kan æde af samme frøstand, og ripper det totalt. I et område på Timor hvor der var masser af forskellige græsser samt store rismarker, her blev de iagttaget sammen med Moluk Bronzefinke. De kom flyvende i smågrupper på 4-5 fugle og var grundet de hvide farver ret nemme at iagttage når de kravlede på de grønne strå. Femfarvet Nonne var meget vagtsomme og de skiftedes lidt til at opholde sig på en gren for at holde øje med omgivelserne, og advare hvis der opstod en fare. Der vil selvfølgelig være forskellige rovfugle, kragefugle, øgler, slanger, mår dyr og rotter som efterstræber dem, men iagttageren bemærkede kun en i området og det var en Tårnfalk. Lonchura arterne lever generelt i områder med en vis bevoksning af ris og forskellige græsarter, som de må klatre i for at finde føden. Derfor har de kraftige fødder og ret lange negle, som slides ved det meget kravleri. Derfor kan de af og til have problemer med at få for lange negle, lige fra lidt til alt for lange, hvor de kan dreje helt rundt (proptrækkernegle). Det skyldes selvfølgelig at vi ikke altid kan give dem muligheder for at slide neglene godt nok. Hvis man kan sætte noget bambus eller tagrør op i volieren eller evt. andre af de høje prydgræsser kan det ofte afhjælpe problemet en hel del, ellers må man klippe neglene, idet de meget let kan komme til at hænge fast, enten i trådvævet eller beplantningen, især når de bliver rigtige lange og deforme. Der er ikke skrevet en hel masse om opdræt i naturen af denne art, men der er beskrevet nogle reder som drenge havde indsamlet på øen Aileu.

Resten kan læses i vores blad.