FOREDRAG

Tirsdag den 24. kl. 19,30 (Mødet er deværre aflyst på grund af corona.)

Klublokalet Langelund Alle`4.

Foredrag: M/ Torsten Østergård, Tjele Om Græsparakitterne Torsten vil fortælle om Græsparakitter, de forskellige arter og hvordan man bedst holder dem, samt alle mutationerne. Mød op til et spændende foredrag.

Bestyrelsen,

Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Aktivitetskalender 2020.

Januar Tirsdag 28. Kl. 19,30  Generalforsamling  Klublokalet Langelund Alle 4

Februar Tirsdag 25. Kl. 19,30  Fuglequiz og Fuglesnak  Klublokalet Langelund Alle 4

Marts Tirsdag 24. Kl. 19,30  Foredrag Græsparakitter, med: Torsten Østergård, Tjele Klublokalet Langelund Alle 4

April Tirsdag 28. Kl. 19,00  Volieretur (ikke på plads)

Maj Lørdag 16 Kl. 9,00  Fugletur Hjørring Turleder Osvald Ottesen, som tager os med til 5 opdrættere.

Juni Lørdag 27 Kl. 8,00 Tur til Lille Vildmose og Besøg hos fugleholder

Juli Sommerferie

August Lørdag 29 Kl. 7,00  Sommerudflugt til Kaj Herse og Botanisk have, Kolding

September Søndag 6. 10-16 Åben Volieredag - Tirsdag 22. Kl. 19,30 Tilmelding af Fugle Klublokalet Langelund Alle 4

Oktober Torsdag 22. Fredag 23. Lørdag 24. Søndag 25. Hobby & Fugleudstilling Ø.A. H. Hallen

November Ingen Møder

December Fredag 4. Kl. 19,30 Julemøde Klublokalet Langelund Alle 4

Januar 21 Tirsdag 19. Kl. 19,30 Generalforsamling Klublokalet Langelund Alle 4

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Auroraastrild

Pytilia phoenicoptera

Af Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg

Beskrivelse: Han: Hovedet og kroppen er mellemgrå, lysest på struben og mørkest på ryggen med mørkere midterstriber og lyse rande på pandefjerene og det forreste af issen, samt fint skællet med mørkhvid på den nedre del af brystet, flankerne og undervingedækfjerene. Underhaledækfjerene er mørkegrå med brede hvide spidser. Hos nogle er den nedre del af flankerne og underhaledækfjerene, med rødt skær og helt specielt kan underhaledækfjerene have rosafarvede spidser i stedet for hvide. Vingerne er mørke brungrå på yderste af fanerne på de ydre armsvingfjer og totrediedel af håndsvingfjerene, regnet fra basis. De små fjer langs vingebuen, samt det synlige af de små-, mellem- og store vingedækfjer er rød til højrød, af og til orangerød, når fjerdragten er slidt. Gump og overhaledækfjer har samme farve. Midterste halefjer og yderfane af de øvrige, undtagen yderste par, der er helt jordbrune, er rød til karminrød. Inderfanerne er brunsorte på alle, på nær det yderste og det midterste par. Øjet er rødt, næbbet er sort, af og til med gråt basis på undernæb, benene og tæer er lysebrune til brun kødfarvede. Kønsforskel: Hun er brungrå til grålig brun, hvor hannen er ren grå. Hun er lysere på undersiden og skæltegningen op over brystet er mindre iøjnefaldende. De røde områder er oftest en del svagere farvet. Ungfugle ligner hunnen, men er lysere og mere brune med et gulbrunt skær og gulbrune rande på undersiden. De røde områder er mørkt orangerøde. Næbbet er grå fra starten. Det tager op mod seks måneder før de er fuldt udfarvede. Generelt kan farveintensiteten i såvel de røde som grålige farver varierer en del hos begge køn, alt efter hvor slidt fjerdragten er. Ved voliereopdræt har man, fra normalt farvede forældre opdrættet fugle med røde masker meget lig wienerastrild Pytilia afra og rødmasket astrild Pytilia hypogrammica. Dette er ikke konstateret i naturen.

 

Resten kan læses i vores blad.