Generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamling

Vi havde Generalforsamling den 28. januar, hvor 21 medlemmer mødte op, efter formanden havde budt velkommen gik vi til dagsordenen, som dirigent valgtes Per Lind Lassen der kunne konstatere at den var lovlig indvarslet, han sendte straks videre til formandens beretning som efter at formanden havde aflagt samme blev vedtaget. Herefter var det kasseren som fremlagde regnskabet der balancerede med et overskud på 7665 kr. Herefter var det kontingentet som fortsatte som hidtil, så kom vi til forslag, her var der indkommet et fra bestyrelsen, gående på de enkeltsiddende bure som foreningen har her blev det vedtaget at man max kan låne 10 bure pr. medlem. Valg til bestyrelse her var Ole og Erik på valg Erik ønskede ikke genvalg så her blev 1, suppleant Kim Christensen valgt i stedet, som første suppleant valgtes i stedet Lars Peter, valg af revisorer genvalg af Hans og Bjarne og som suppleanter var det Kaj og Erik, sidste punkt var eventuelt, her blev der talt om årets fugl(e) som blev Græsparakitter og Risfugle. Også aktiviteter blev der snakket om hvor årets sommerudflugt bliver ned til Kaj Herse og omegn. Da der ikke var flere emner under eventuelt lukkede dirigenten Generalforsamlingen og man gik over til kaffe og kage.

Bustur Lørdag den 22. august. Til Kaj Herse, og Geografisk Have i Kolding.

Vi mødes tidligt lørdag morgen kl. 6,30 v/ Gl. Rema i Brovst, hvor vi stiger ombord i bussen hvorefter vi kører sydpå mod Kolding. Her skal vi så besøge Kaj Herse, nok den største opdrætter i Danmark med papegøjer, alle arter og i alle størrelser. Når vi er færdig hos kaj drager vi videre til den Geografiske Have, her får vi en guidet rundtur og hører om havens historie. Efter haven sætter vi kursen nordpå og vi regner med at være tilbage i Brovst omkring kl. 19.

Turen er med tilmelding til Ole på tlf. 2328 4384 senest den 10. aug. Da bus størrelse skal reserveres. Pris incl. Bus, morgenkaffe og rundstyk, og indgang til park: Voksen 200,-kr. Børn under 18 år fri. Husk Madpakke og drikke samt godt humør.. bestyrelsen.

Aktivitetskalender 2020.

Januar Tirsdag 28. Kl. 19,30  Generalforsamling  Klublokalet Langelund Alle 4

Februar Tirsdag 25. Kl. 19,30  Fuglequiz og Fuglesnak  Klublokalet Langelund Alle 4

Marts Tirsdag 24. Kl. 19,30  Foredrag Græsparakitter, med: Torsten Østergård, Tjele Klublokalet Langelund Alle 4 Aflyst

April Tirsdag 28. Kl. 19,00  Volieretur (ikke på plads) Aflyst

Maj Lørdag 16 Kl. 9,00  Fugletur Hjørring Turleder Osvald Ottesen, som tager os med til 5 opdrættere. Aflyst

Juni Lørdag 27 Kl. 8,00 Tur til Lille Vildmose og Besøg hos fugleholder

Juli Sommerferie

August Lørdag 22. Kl. 6,30 Sommerudflugt til Kaj Herse og Botanisk have, Kolding

September Søndag 6. 10-16 Åben Volieredag ikke på plads endnu) den vil blive vist her på siden senere.

- Tirsdag 22. Kl. 19,30 Tilmelding af Fugle Klublokalet Langelund Alle 4

Oktober Torsdag 22. Fredag 23. Lørdag 24. Søndag 25. Hobby & Fugleudstilling Ø.A. H. Hallen

November Ingen Møder

December Fredag 4. Kl. 19,30 Julemøde Klublokalet Langelund Alle 4

Januar 21 Tirsdag 19. Kl. 19,30 Generalforsamling Klublokalet Langelund Alle 4

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

 

HVIDTOPPET SKADEDROSSEL

(Garrulax leucolophus)

Af Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg

Fra naturen: De kommer fra Himalaya til sydvestlige Kina og sydpå gennem Indokina til det vestlige Sumatra. De er ret almindelige i hele SØ-Asien undtagen Malysia, Thailand og Hongkong. De færdes mest i tykninger og i lav bevoksning i såvel løvfældende som skove og lign. med en blandet bevoksning, og bambusskove synes at være et foretrukkent opholdssted. De ses også i plantager og ved opdyrkede marker og i haver, når der blot ikke er langt til skoven. De synes bedst om områder der ikke er alt for tørre, men lidt fugtige, de træffes i såvel lavland som oppe i bjergskove. De ses sjældent over 1.600 m.o.h., men enkelte steder dog op til 2.100 m.o.h. De kan træffes spredt ud over et stort område, som strækker sig over ca. 3.700.000 km2. Man har ikke skønnet bestandens størrelse, men selv om de er pressede og antallet helt sikkert falder, så betragter man den dog til at være ret stabil. Tilbagegangen skyldes ændringer der hvor de lever. Der bliver fældet skove, dels til tømmer men også, sådan at der bliver plads til agerbrug og kvæghold. I området er der store nationalparker, hvor de trives fint. Den er for øvrigt en udpræget standfugl. Det er ikke en stum fugl, selv om den helt sikkert kan være meget stille når den er på jagt efter føde, så kan den høres på lang afstand, når man hører dens høje ”kaglende latter”, som kan variere lidt i tonelejet. De færdes ofte en 6-12 sammen, endda op til 40 stk., det er af og til i selskab med andre skadedrosler. De yngler fra februar til september, og de yngler ofte gruppevis meget tæt på hinanden. De bygger deres ret flade kopformede reder i buske og træer af græs, bambus, visne blade, kviste, rødder, mos, bladstængler m.v., som oftest fores med bløde plantematerialer. Reden vil oftest være placeret i en højde på 1,8-6 m over jorden. De lægger 2-6 æg som udruges på ca. 12-14 dage, og begge forældre uger. Alle medlemmer i en gruppe, hjælper til med opmadningen af ungerne, som forlader reden kun ca. 12 dage gamle, hvor de er meget uselvstændige.

Resten kan læses i vores blad.